Czy na egzaminie można korzystać z aktów prawnych?


W części pisemnej egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek Skarbu Państwa można korzystać z aktów prawnych – ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów. Wszystkie wymienione pozycje będę umieszczone w specjalnie przygotowanym segregatorze.

Znajdziesz go na stoliku przy którym będziesz rozwiązywać test.

Musisz jednak wiedzieć, że nie jest to zbiór kompletny. Nie znajdziesz w nim wszystkich pozycji obowiązujących do egzaminu, a mianowicie wymienionych w wykazie zamieszczonym na stronie Kancelarii Prezesa RM. Dlatego lepiej nie polegać wyłącznie na udostępnionych materiałach.

Ponadto same akty są przyjmują postać zwykłego wydruku. Próżno szukać tam nagłówków, pogrubień, spisu treści i innych elementów ułatwiających sprawne poruszanie się po dokumencie. Jeśli nie wiemy czego i gdzie mamy szukać, to odnalezienie konkretnej regulacji nie będzie łatwym zadaniem Dlatego moim klientom zalecam dokładne zapoznanie się z konstrukcją poszczególnych aktów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.