Jakie kompetencje powinien posiadać członek rady nadzorczej?


Stereotypowy członek rady nadzorczej to mężczyzna po 50-stce z siwiejącym włosem i lekką nadwagą. Przynajmniej tak to sobie wyobrażam.

Według podręcznika” Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016″ w skład rady nadzorczej powoływane są osoby reprezentujące określone wartości w postaci wysokich kwalifikacji i doświadczenia. Wskazane kryteria decydują o powołaniu do piastowania określonego stanowiska. Co również znajduje potwierdzenie w wymogach stawianych przez ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Niemniej jednak, trzeba się zgodzić z koniecznością posiadania pewnej wiedzy z zakresu, prawa, finansów i rachunkowości. Wynika to z obowiązków jakie wykonują członkowie tych organów. Przykładowo, rada nadzorcza w spółce akcyjnej ocenia sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.

Należy sobie zadać pytanie, czy nie posiadając co najmniej podstawowej wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstw można rzetelnie przygotować takie sprawozdanie? Mam wątpliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.