Miło mi, że postanowiłeś dowiedzieć się o mnie nieco więcej. Przechodząc do konkretów, jestem radcą prawnym i doradcą restrukturyzacyjnym. W Krakowie prowadzę kancelarię specjalizującą się w obsłudze postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Wspieram również przedsiębiorców w obszarze prawnym i biznesowym. Opracowuję biznesplany, strategie biznesowe oraz pomagam we wdrażaniu konkretnych projektów.

Jeśli chodzi o moje wykształcenie to sytuacja przedstawia się następująco:

  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2011-2016),
  • ukończone studia podyplomowe „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2016/2017),
  • ukończone studia podyplomowe „Roczne podyplomowe studia menedżerskie ” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2017/2018).

Złożone pozytywnie egzaminy państwowe:

  • egzamin wstępny na aplikację radcowską (2016),
  • egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek Skarbu Państwa (2017),
  • egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (2019),
  • egzamin radcowski (2021).

Prywatnie wielki fan pięściarstwa zawodowego i piwowar domowy.