I. DEFINICJE

Administrator Konrad Siekierda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Konrad Siekierda CONSULTING” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Brodowicza 7/10 (31-518), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej, posługujący się NIP 9191825181
Użytkownik każda osoba odwiedzająca Serwis
Serwis witryna internetowa znajdująca się pod adresem https://sklep.konradsiekierda.pl

II . DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administratorem danych osobowych jest Administrator.
 3. Użytkownik dobrowolne przekazuje wszelkie dane, których podanie jest niezbędne w celu realizacji zamówienia, zapisu na newsletter lub  kontaktu z Administratorem.
 4. Administrator nie udostępnia danych osobowych podanych przez Użytkownika na rzecz podmiotów trzecich.
 5. Administrator jest uprawniony w szczególności do przetwarzania danych osobowych w postaci:
  • imienia i nazwiska,
  • adresu e-mail,
  • numeru telefonu,
 6. W przypadku Użytkownika niebędącego konsumentem (w brzmieniu określonym w Kodeksie cywilnym), na potrzeby wystawienia faktury VAT niezbędne będzie również przetwarzanie danych osobowych tj. firma, adres oraz NIP.
 7. Użytkownikowi  przysługuje prawo kontroli do przetwarzanych danych, a w szczególności prawo do: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

III. PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, smartfona).
 2. Administrator jest uprawniony do przetwarzania informacji zawartych w plikach cookies w celu:
  • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu realizacji zamówienia w Serwisie,
  • zapamiętywania danych znajdujących się w wypełnionych przez Użytkownika formularzach,
  • identyfikacji Użytkowników posiadających założone Konto w Serwisie,
  • dopasowania oferty produktowej i funkcjonalności Serwisu,
  • tworzeniu materiałów reklamowych uwzględniających preferencje Użytkownika,
  • przeprowadzania anonimowych statystyk określających zachowanie Użytkownika w Serwisie.
 3. Każdy Użytkownik ma możliwość zmiany warunków korzystania z plików cookies poprzez modyfikacje ustawień w przeglądarce internetowej.

IV. INNE PROGRAMY

Administrator korzysta z usług Google Analytics, Google Search Console dostarczanych przez firmę Google Inc oraz z Piksela Facebooka dostarczanego przez Facebook Inc. Przedmiotowe usługi wykorzystywane są przez Administratora w celu analizowania zachowania Użytkowników oraz budowania Serwisu zgodnie z ich preferencjami.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Administrator zaleca, aby po przejściu na inną witrynę, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe zabezpieczone są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz  utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. W celu ochrony przetwarzanych danych osobowych Administrator stosuje następujące środki zabezpieczeń: ceryfikat SSL, indywidualne hasło i login do Konta Użytkownika, hasła do zbiorów danych osobowych.